Skip to main content

Psychoterapia

Psychoterapia w naszym Centrum w Szczecinie to unikalne spotkanie, w którym z ciekawością podchodzimy do każdej osoby. Specjalizujemy się w różnych nurtach terapii, które pomagają naszym Pacjentom/Klientom w poradzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Zapraszamy do poznania metod terapeutycznych, w których posiadamy bogate doświadczenie.

Zakres psychoterapii

różnorodność nurtów dla skutecznej pomocy w Szczecinie

W naszym Centrum oferujemy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), systemowym, jak również terapię schematów (ST). Nasz zespół psychologów jest dostępny, aby pomóc w wyborze odpowiedniego terapeuty już podczas konsultacji telefonicznej. Profesjonalnie wspieramy osoby zmagające się z:

 • Zaburzeniami nastroju, w tym depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, dystymią, oraz zaburzeniami adaptacyjnymi,
 • Zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk społeczny, napadowy, agorafobia, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, fobie specyficzne,
 • Zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • Problemami z odżywianiem się, w tym napadowe objadanie się, anoreksja, bulimia,
 • Zaburzeniami osobowości,
 • Bezsennością.
Pacjent po sesji psychoterapeutycznej uporządkował myśli i czuje poprawę swojego stanu psychicznego.

Nasza pomoc rozciąga się również na wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak kryzysy małżeńskie czy rodzinne, doświadczanie straty bliskiej osoby, problemy zawodowe, trudności w regulacji emocji, czy niską samooceną. Zachęcamy do bliższego poznania podejść naszych terapeutów i metod pracy, które oferujemy w Szczecinie.

czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to zaawansowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych, uznawana za jedną z najbardziej skutecznych dzięki solidnemu oparciu o dowody naukowe. CBT koncentruje się na identyfikacji i zmianie niekorzystnych przekonań oraz zachowań, które wpływają na stan emocjonalny i funkcjonowanie Pacjenta/Klienta. Praca terapeutyczna obejmuje budowanie świadomości własnych myśli i wzorców zachowań, a następnie stopniowe wprowadzanie zmian, które prowadzą do poprawy samopoczucia i zachowań.

dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna?

CBT w Szczecinie jest skierowana do szerokiego spektrum osób – od dzieci i młodzieży, przez dorosłych, aż po pary. Metoda ta jest wszechstronna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta/Klienta, co czyni ją odpowiednią dla każdego, kto zmaga się z trudnościami emocjonalnymi lub behawioralnymi.

kiedy zgłosić się na terapię poznawczo-behawioralną?

Jeśli doświadczasz:
 • Zaburzeń nastroju, takich jak depresja,
 • Zaburzeń lękowych, w tym fobii, lęku społecznego, lęków uogólnionych, panicznych, o zdrowie,
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD),
 • Problemów ze snem,
 • Zaburzeń somatycznych,

to terapia poznawczo-behawioralna może być dla Ciebie skuteczną metodą leczenia. W naszym Centrum w Szczecinie dysponujemy zespołem wykwalifikowanych terapeutów specjalizujących się w CBT, gotowych wspierać Cię w drodze do zdrowia psychicznego i lepszego samopoczucia.

co to jest terapia schematu?

Terapia schematów (ST) stanowi nowatorskie, integracyjne podejście terapeutyczne, rozwijające tradycyjne metody terapii poznawczo-behawioralnej. W naszych gabinetach w Szczecinie, terapia ta opiera się na przekonaniu, że niespełnione potrzeby z dzieciństwa mogą prowadzić do formowania się nieadaptacyjnych schematów – głęboko zakorzenionych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, które negatywnie wpływają na życie i relacje. Specjaliści w naszym Centrum, dzięki całościowemu szkoleniu, posiadają narzędzia do prowadzenia skutecznej terapii schematów, pomagając Pacjentom/Klientom zmieniać te wzorce i budować zdrowsze relacje.

dla kogo?

Terapia schematu w Szczecinie jest dedykowana osobom dorosłym i param, które chcą pracować nad rozwiązywaniem problemów osobowościowych oraz innymi trudnościami życiowymi w kontekście indywidualnym czy w relacjach.

kiedy warto się zgłosić?

Jeśli doświadczasz:
 • Zaburzeń nastroju, w tym chronicznej depresji,
 • Zaburzeń lękowych, w tym trudności związanych z lękiem w różnych sytuacjach życiowych,
 • Zaburzeń odżywiania się,
 • Trudności w związkach, w pracy i w innych relacjach, które wydają się być powtarzającym się wzorcem,
 • Problematyki wynikającej z traum z dzieciństwa,
to terapia schematów może być dla Ciebie odpowiednim wyborem. Coraz częściej jest ona wykorzystywana do pracy nad szerokim zakresem problemów, w tym zaburzeń osobowości, pomagając Pacjentom/Klientom w Szczecinie w lepszym zrozumieniu siebie i w budowaniu satysfakcjonującego życia.

na czym polega terapia systemowa?

Terapia systemowa, stosowana w naszym Centrum w Szczecinie, jest efektywną metodą rozwiązywania problemów rodzinnych i relacyjnych. Skupia się na analizie i zrozumieniu systemu, w którym funkcjonuje Pacjent/Klient – rodziny, pary lub innego środowiska relacyjnego. Terapeuta bada wzajemne wpływy między członkami systemu, ich sposoby komunikacji, role i dynamikę interakcji. Głównym celem terapii systemowej jest wprowadzenie zmian w systemie, które prowadzą do poprawy jakości życia i funkcjonowania wszystkich jego członków.

dla kogo jest terapia systemowa?

Choć często kojarzona z terapią rodzinną, terapia systemowa ma szersze zastosowanie. Jest odpowiednia dla par, rodzin, osób indywidualnych oraz grup poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów relacyjnych.

z jakimi problemami do terapeuty systemowego?

Terapia systemowa w Szczecinie jest skierowana do osób doświadczających:
 • Trudności w relacjach rodzinnych, zarówno w bieżącej rodzinie, jak i rodzinie pochodzenia,
 • Wydarzeń życiowych wymagających adaptacji, takich jak rozstania, strata bliskiej osoby, kryzysy czy choroby,
 • Niesatysfakcjonujących relacji wewnątrzrodzinnych o zróżnicowanych przyczynach,
 • Innych problemów wpływających na życie rodzinne i partnerskie.
Terapia systemowa jest potężnym narzędziem, które może pomóc w zrozumieniu i przekształceniu relacji, prowadząc do bardziej satysfakcjonującego życia. Nasze Centrum w Szczecinie oferuje profesjonalne wsparcie w tej dziedzinie, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta/Klienta.

Nasi Specjaliści

psychoterapeuci przyjmujący w naszych gabinetach